Методична робота

Методична робота в навчально-виховному комплексі здійснюється згідно із законодавчими, нормативно-правовими документами про школу, Положенням про методичну роботу, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Її зміст спрямований на піднесення на більш високий рівень теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію їх творчого потенціалу, засвоєння і впровадження ними у шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці.

У нашому навчальному закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів.

/Files/photogallery/tabl.png

Методична рада, до складу якої входять адміністрація, досвідчені вчителі , є координатором всієї методичної роботи. Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності НВК. Шкільні методичні об’єднання спрямовують та координують навчально – педагогічну діяльність вчителів, проводять моніторинг вихованості навченості учнів та аналіз одержаних результатів. Семінари, методичні конкурси педагогічних ідей, педагогічні читання,динамічні групи щодо підготовки педрад, семінарів, - всі ці структурні елементи сприяють плідній методичній роботі.

На початку навчального року на основі аналізу діяльності педагогічного колективу за попередній навчальний рік видається наказ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» , визначається головна методична проблема навчального закладу, розробляється система роботи щодо охоплення всіх педагогічних працівників різними формами методичного навчання на шкільному рівні.

Головною методичною проблемою на 2013-2014 навчальний рік визначено «Створення якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно – зорієнтованого навчання».

У поточному році в навчально-виховному комплексі створено 5 методичних об’єднань:

· вчителів початкових класів (керівник Булик Я.С.);

· вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Якименко О.А. );

· вчителів математики, фізики, інформатики (керівник Протченко Л.М.);

· вчителів іноземної філології (керівник Димченко Н.Б.)

· класних керівників (керівник Бондаренко Н.В.);

Робота цих методичних підрозділів спланована, їх діяльність зумовлена завданнями, що ставить педагогічний колектив на поточний навчальний рік.

Головними завданнями методичних об’єднань є :

· підвищення рівня загально дидактичної і методичної підготовки вчителів,

· забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання школярів;

· виявлення, пропагування нових підходів до організації навчально – виховного процесу;

· створення умов для самоосвіти вчителів;

· проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів.

Педагоги НВК беруть участь у міських методичних об’єднаннях, семінарах, виступають на них, обмінюючись досвідом своєї педагогічної діяльності.

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва НВК. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів.

Кiлькiсть переглядiв: 94

Коментарi