/Files/images/knigi_176(1).gif

Дошкільне дитинство – важливий етап в житті людини. І величезна відповідальність лежить на працівниках дитячого саду за виховання нашого майбутнього покоління, за розвиток його повноцінної особистості. Ці завдання висувають високі вимоги до рівня професійної підготовленості вихователя, викликають необхідність постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність і загальну культуру.Наших педагогів можна назвати майстрами дошкільного виховання. У кожного свій стиль, свої методи в роботі. У нашому дитячому закладі немає випадкових, неталановитих педагогів. Це люди різнобічних інтересів, ерудовані, доброзичливі. Активно беруть участь у педагогічному житті дитячого закладу. У багатьох з них великий педагогічний стаж.

Методична робота спрямована на підвищення педагогічної майстерності та передбачає як колективні так і індивідуальні форми роботи:

- педагогічні ради, педагогічні години, семінари – практикуми,проблемний семінар, "Круглі столи", "Вечора запитань та відповідей", консультації, анкетування, бесіди, виробничі наради;

- методичні об’єднання вихователів дошкільних закладів, відвідування відкритих занять, обмін досвідом роботи;

- робота творчих груп за темами: «Формування початкової правової освіти у дошкільному закладі», «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників;

- самоосвіта;

- підвищення кваліфікації в ДІППО.

Робота в дошкільному підрозділі НВК №6 «Олімпійский» ведеться згідно річного плану.План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Методична робота ведеться згідно річного плану у слідуючих напрямках:

* створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педколективі;

* знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;

* підвищення професійної компетентності вихователів;

* вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.

Пріоритетні завдання:

* забезпечувати всебічний розвиток дітей із застосуванням особисто-орієентованої моделі організаційї педпроцесу;

* впроваджувати діяльнісний та інтегрований підхід у розвєязанні проблеми оптимізації творчого потенціалу дитини та вихователя;

* удосконалювати систему навчання дітей основним рухам як важливого засобу формування в них фізичних якостей, підвищити компетентність бітьків з запитань іфзичного розвитку дошкільників;

* створювати умови для виявлення та розвитку здібностей дітей засобами зображувальної та художньо-мовленнєвої діяльності;

* підвищити якість педагогічних впливів на формування моральної культури у вихованців дошкільного закладу та їх батьків.

Модель методичної роботи

/Files/images/tabl.png

Кiлькiсть переглядiв: 84

Коментарi