Виховна робота

у Єнакієвському навчально-виховному комплексі № 6

Дітей, їх особисту гідність і їх потреби

треба так само шанувати, як і старших,

і тільки поводячись з ними лагідно,

щиро, розумно, як з рівними, входячи

в їх спосіб думання, можна виховувати

чесних, щирих, правдолюбних і справді

вільних людей".

Іван Франко

Виховання - це творчість, це найвища коштовність, про яку повинні дбати і батьки, і педагоги. Віки та епохи люди ламали голови над таємницями становлення особистості, дивом зростання паростків "Я" під нестерпною спекою впливів, моделей, чітко визначених шляхів виховання та способів становлення. У свій час Гельвецій, маючи на увазі величезну роль виховання в процесі становлення особистості, відзначав, що люди не народжуються, а стають тими ким вони є. Сьогодні на школу покладена велика відповідальність: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією , готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальних закладах, у нашому закладі створена програма творчого розвитку і саморозвитку особистості на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи в школі. Головне завдання - створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Виховну систему роботи в нашій школі можна охарактеризувати так:

Загальні цілі та завдання виховання

Принцип виховання:

1. Принцип гуманізації і демократизації виховного процесу. Він означає, що вся виховна робота підпорядковується завданням формування громадянина незалежної України. Цей принцип реалізується наступним чином:

- при вивченні основ наук на уроках;

- при проведенні тематичних виховних годин;

- при проведенні спеціальних уроків народознавства;

- у процесі позашкільної роботи;

2.Принцип зв’язку виховання з реальним життям.

3. Виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності.

4. Єдність вимог і повага особистості.

5. Послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

6. Відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів.

7. Свідомість, самодіяльність та активність учнів.

Джерела організованого виховного впливу

* Сім’я

* Педагогічний колектив

* Учнівський колектив

* Громадськість

Зміст виховання

(основні напрямки виховної роботи в школі)

Педагогічний колектив впроваджує в свою діяльність Програму "Основні орієнтири виховання учнів".

- Ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Методи і форми виховання

А. Макаренко говорив, що метод - це інструмент дотику до особистості. В своїй роботі використовуємо чотири групи методів :

І група : методи формування свідомості особистості учня (розповідь, пояснення, бесіда, диспут, приклад);

ІІ група: методи організації діяльності учнів і формування досвіду поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, привчання, вправи, доручення. створення виховних ситуацій);

ІІІ група: - методи стимулювання діяльності поведінки учня (метод залучення учнів до творчої діяльності, виконання творчих завдань, удосконалення моделей, виготовлення моделей, участь у олімпіадах і конкурсах);

- методи заохочення до навчальної діяльності школяра (система похвали та підбадьорювання, використання засобів масової інформації, матеріальні стимули(премії, подарунки);

ІV група : методи контролю за ефективністю виховання (облік результатів оцінки поведінки класним керівником, написання характеристики, ведення щоденника учнем, самоаналіз власної поведінки).

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами.

/Files/photogallery/Безымянный.png

Обдарованість - це, можливо, своєрідна Божа іскра, яку треба відшукати в душі дитини і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Тому в нашому навчальному закладі розроблено план заходів з обдарованими дітьми з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу.

Список обдарованих дітей

/Files/photogallery/1.png

План роботи з обдарованими дітьми

1. Поновлення бази даних обдарованих учнів.

(Вересень, класоводи, кл. керівники, керівники гуртків)

2. До дня художника: провести виставку дитячих малюнків "Майстри чарівного пензля".

(Жовтень, вчитель образотворчого мистецтва)

3. До дня винахідника та раціоналізатора .Виставка робіт виконаних власноруч.

(Жовтень, вчителі трудового навчання)

4. Провести конкурс знавців української мови та літератури "Рідне слово в душі кожного українця".

(Листопад, вчителі-предметники)

5. "Грайлива веселка" проведення огляду-конкурсу художніх номерів.

(Грудень - березень, вчитель музики)

6. Проведення шкільних та районних олімпіад.

(Протягом року, вчителі-предметники)

7. Участь у районних спортивних змаганнях.

(Протягом року, вчителі фізичної культури)

8. Протягом року виявляти та поновлювати базу даних обдарованого контингенту учнів.

(Протягом року, класні керівники, керівники гуртків)

Приклад вчителя - запорука успішності кожного вихованця. Щороку педагогічний колектив доводить, що їхнім девізом є слова : "Від творчого вчителя - до творчого учня".

Для керування виховним процесом у школі створено методичне об'єдання класних керівників.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: "Нові технології виховання - як основний чинник стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки ".

1. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:
* підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
* забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
* озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
* вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
* координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.


2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
* організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
* координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
* планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
* організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
* обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
* оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.
3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:
* список членів методичного об'єднання;
* річний план роботи методичного об'єднання;
* протоколи засідань методичного об'єднання;
* аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів);

* робота з молодими класними керівниками.

План роботи засідань шкільних методичних об'єднань класних керівників

І засідання

1. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік - самоаналіз виховної роботи.

2. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи.

3. Практичне заняття : "Планування виховної роботи класного керівника".

4. Затвердження плану роботи методичного об’єднання класних керівників.

5. Організація наставництва для молодих класних керівників.

ІІ засідання

1.Організація і проведення фестивалю годин класного керівника "Вітражі виховання".

2. Виховний аукціон. Розгляд педагогічних ідей щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків.

3. Виставка дитячої творчості .

ІІІ засідання

1. Комунікативний тренінг для вчителів (практичний психолог).

2. Обговорення та обмін вдалими формами роботи під час проведення вернісажу виховних годин.

3. Година класного керівника у класі.

4. Обмін досвідом : форми та методи профілактики шкідливих звичок.

5. Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.

IV засідання

1. Планування роботи класного керівника на другий семестр.

2. Година класного керівника у класі.

3. Створення моделі учнівського самоврядування (круглий стіл).

4. Презентація - орієнтир проектів розроблених творчими групами класних керівників.

5. Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.

V засідання

1. Вчитель і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку.

2. Тренінг "Як навчити дітей безпечної і коректної поведінки".

3. Взаємозв’язок школи, родини, громадськості у вихованні дітей.

Щодо роботи з важковиховуваними учнями, дітьми з девіантною поведінкою велику допомогу надає директор школи.

Дирекція школи вивчає особливості контингенту учнів школи, причини виникнення девіантності, передовий досвід роботи з цими учнями, визначає шляхи вдосконалення роботи з ними та їх сім’ями.

Заступник директора з виховної роботи планує виховну роботу з дітьми цієї категорії, неблагополучними сім’ями , координує та узгоджує план школи з планами роботи класних керівників.

Класоводи та класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили таких учнів, залучають їх до позакласної та позашкільної діяльності.

Психолог здійснює психологічну, профілактику та корекцію відхилень у поведінці неповнолітніх.

Педагог - організатор залучає до роботи в гуртках в позашкільних закладах за місцем проживання.

Члени шкільного самоврядування залучають до різних видів громадсько-корисної діяльності, виконання доручень, надають їм шефську допомогу.

Батьківський комітет школи співпрацює з педагогічним колективом в організації педагогічного всеобучу батьків.

Бібліотекар планує розвиток читацьких інтересів.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

1.Участь у загальношкільних батьківських зборах (протягом року) .
2.Участь у батьківських лекторіях (протягом року).
3.Формування батьківських комітетів по класах. Делегатів до батьківської ради школи (протягом вересня ) .
4.Постійний контроль сімей ризику (протягом року) .
5.Батьківські збори по класах (протягом року).
6.Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень (протягом року).
7.Здійснювати правову освіту батьків (протягом року).

8.Вивчення умов проживання й виховання учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 215

Коментарi

  • CarEscago

    2018-02-03 12:55:46

    Discount Fedex Shipping Acticin Medication No Rx Viagra Anwendung Wirkung [url=http://cheapciali.com]cialis[/url] Amoxicillin Tooth Cheap Viagra Overnight...

  • CarEscago

    2018-01-26 23:46:56

    Naproxen [url=http://buyciali.com]cheap cialis[/url] Online Medicans Propecia Low Cost...